Cách tạo menu xổ dọc có nhiều mục

Cách tạo menu xổ dọc có nhiều mục


Để thực hiện các bạn làm theo các bước sau đây
Bước 1: Đăng nhập blogspot ==> Template (Mẫu) ==> Edite HTML (Chỉnh sửa HTML) ở bước này các bạn có thể down tải toàn bộ code về rồi dùng notepad ++ để chỉnh sửa cho dễ

- Chú ý trước khi sưa bạn nên sao lưu bản code gốc tránh khi sửa sai không khôi phục lại được

Bước 2: Khi đã vào phần code của blogspor bạn tìm thẻ đóng </head> rồi copy đoạn code dưới lên trên nó

<style type='text/css'>
html .jqueryslidemenu{height: 1%;}
</style>

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://dl.dropbox.com/u/66256041/Menu/namkna-blogspot-menu-xo-doc-2/drop_menu.js' type='text/javascript'/>

Bước 3: Thêm đoạn code dưới đây lên trên đoạn code ]]></b:skin>

.jqueryslidemenu{

font: bold 12px Verdana;

background: #414141;

width: 100%;

}

.jqueryslidemenu ul{

margin: 0;

padding: 0;

list-style-type: none;

}

/*Top level list items*/

.jqueryslidemenu ul li{

position: relative;

display: inline;

float: left;

}

/*Top level menu link items style*/

.jqueryslidemenu ul li a{

display: block;

background: #414141; /*background of tabs (default state)*/

color: white;

padding: 8px 10px;

border-right: 1px solid #778;

color: #2d2b2b;

text-decoration: none;

}

* html .jqueryslidemenu ul li a{ /*IE6 hack to get sub menu links to behave correctly*/

display: inline-block;

}

.jqueryslidemenu ul li a:link, .jqueryslidemenu ul li a:visited{

color: white;

}

.jqueryslidemenu ul li a:hover{

background: black; /*tab link background during hover state*/

color: white;

}

/*1st sub level menu*/

.jqueryslidemenu ul li ul{

position: absolute;

left: 0;

display: block;

visibility: hidden;

}

/*Sub level menu list items (undo style from Top level List Items)*/

.jqueryslidemenu ul li ul li{

display: list-item;

float: none;

}

/*All subsequent sub menu levels vertical offset after 1st level sub menu */

.jqueryslidemenu ul li ul li ul{

top: 0;

}

/* Sub level menu links style */

.jqueryslidemenu ul li ul li a{

font: normal 13px Verdana;

width: 160px; /*width of sub menus*/

padding: 5px;

margin: 0;

border-top-width: 0;

border-bottom: 1px solid gray;

}

.jqueryslidemenuz ul li ul li a:hover{ /*sub menus hover style*/

background: #eff9ff;

color: black;

}

/* ######### CSS classes applied to down and right arrow images  ######### */

.downarrowclass{

position: absolute;

top: 12px;

right: 7px;

}

.rightarrowclass{

position: absolute;

top: 6px;

right: 5px;

}

Bước 4: Tìm vị trí code menu mà bạn cần đặt để cho hiển thị rồi thêm đoạn code dưới đây vào

<div id="myslidemenu" class="jqueryslidemenu">

<ul>

<li><a href="http://www.chiase69.com">Item 1</a></li>

<li><a href="#">Item 2</a></li>

<li><a href="#">Folder 1</a>

  <ul>

  <li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>

  <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>

  <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>

  <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>

  </ul>

</li>

<li><a href="#">Item 3</a></li>

<li><a href="#">Folder 2</a>

  <ul>

  <li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li>

  <li><a href="#">Folder 2.1</a>

    <ul>

    <li><a href="#">Sub Item 2.1.1</a></li>

    <li><a href="#">Sub Item 2.1.2</a></li>

    <li><a href="#">Folder 3.1.1</a>

        <ul>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.1</a></li>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.2</a></li>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.3</a></li>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.4</a></li>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.5</a></li>

        </ul>

    </li>

    <li><a href="#">Sub Item 2.1.4</a></li>

    </ul>

  </li>

  </ul>

</li>

<li><a href="http://www.chiase69.com">Item 4</a></li>

</ul>

<br style="clear: left" />

</div>

Chú ý: Về màu sắc kích thước các bạn tùy chỉnh theo ý thích nhé

Để xem demo các bạn copy code sau vào notepad ++ rồi lưu với file HTML sau đó mở bằng trình duyệt fire Fox hoặc Chrome để xem thử nhé

<html>

<head>

<title>Demo Test</title>

<script  type="text/javascript"  src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.min.js"></script>

<script  type="text/javascript"  src="https://sites.google.com/site/tessssssssblog/drop_menu.js"></script> 

<style type="text/css">

html .jqueryslidemenu{height: 1%;}  <!--[if lte IE 7]>

</style>

<style>

.jqueryslidemenu{

font: bold 12px Verdana;

background: #414141;

width: 100%;

}

.jqueryslidemenu ul{

margin: 0;

padding: 0;

list-style-type: none;

}

/*Top level list items*/

.jqueryslidemenu ul li{

position: relative;

display: inline;

float: left;

}

/*Top level menu link items style*/

.jqueryslidemenu ul li a{

display: block;

background: #414141; /*background of tabs (default state)*/

color: white;

padding: 8px 10px;

border-right: 1px solid #778;

color: #2d2b2b;

text-decoration: none;

}

* html .jqueryslidemenu ul li a{ /*IE6 hack to get sub menu links to behave correctly*/

display: inline-block;

}

.jqueryslidemenu ul li a:link, .jqueryslidemenu ul li a:visited{

color: white;

}

.jqueryslidemenu ul li a:hover{

background: black; /*tab link background during hover state*/

color: white;

}

/*1st sub level menu*/

.jqueryslidemenu ul li ul{

position: absolute;

left: 0;

display: block;

visibility: hidden;

}

/*Sub level menu list items (undo style from Top level List Items)*/

.jqueryslidemenu ul li ul li{

display: list-item;

float: none;

}

/*All subsequent sub menu levels vertical offset after 1st level sub menu */

.jqueryslidemenu ul li ul li ul{

top: 0;

}

/* Sub level menu links style */

.jqueryslidemenu ul li ul li a{

font: normal 13px Verdana;

width: 160px; /*width of sub menus*/

padding: 5px;

margin: 0;

border-top-width: 0;

border-bottom: 1px solid gray;

}

.jqueryslidemenuz ul li ul li a:hover{ /*sub menus hover style*/

background: #eff9ff;

color: black;

}

/* ######### CSS classes applied to down and right arrow images  ######### */

.downarrowclass{

position: absolute;

top: 12px;

right: 7px;

}

.rightarrowclass{

position: absolute;

top: 6px;

right: 5px;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="myslidemenu" class="jqueryslidemenu">

<ul>

<li><a href="http://www.chiase69.com">Item 1</a></li>

<li><a href="#">Item 2</a></li>

<li><a href="#">Folder 1</a>

  <ul>

  <li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>

  <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>

  <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>

  <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>

  </ul>

</li>

<li><a href="#">Item 3</a></li>

<li><a href="#">Folder 2</a>

  <ul>

  <li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li>

  <li><a href="#">Folder 2.1</a>

    <ul>

    <li><a href="#">Sub Item 2.1.1</a></li>

    <li><a href="#">Sub Item 2.1.2</a></li>

    <li><a href="#">Folder 3.1.1</a>

        <ul>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.1</a></li>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.2</a></li>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.3</a></li>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.4</a></li>

            <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.5</a></li>

        </ul>

    </li>

    <li><a href="#">Sub Item 2.1.4</a></li>

    </ul>

  </li>

  </ul>

</li>

<li><a href="http://www.chiase69.com">Item 4</a></li>

</ul>

<br style="clear: left" />

</div>

</body>

</html>
Chúc các bạn thành công.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của mình nhé!!!
Cách tạo menu xổ dọc có nhiều mục Reviewed by MIN MIN on 06:39:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.