Cách thêm khung subscribe cho blogger

Cách thêm khung subscribe cho blog

Kết quả hình ảnh cho subscribe
Bước 1: Bạn vào Blogger - Mẫu - Chỉnh sửa HTML sau đó chèn đoạn css sau lên trên thẻ ]]></b:skin> hoặc trên thẻ </style>
12345678910111213#subscribe-css{position:relative;padding:20px 0;background:#374760;overflow:hidden;border-top:4px solid #eee;}
.subscribe-wrapper{color:#fff;font-size:16px;line-height:normal;margin:0;text-align:center;text-transform:none;font-weight:400;width:100%}
.subscribe-form{clear:both;display:block;overflow:hidden}
form.subscribe-form{clear:both;display:block;margin:0;width:auto;overflow:hidden}
.subscribe-css-email-field{background:#415471;color:#ccc;margin:10px 0;padding:15px 20px;width:35%;border:0}
.subscribe-css-email-button{background:#3cc091;color:#fff;cursor:pointer;font-weight:700;padding:14px 30px;margin-left:15px;text-transform:none;font-size:16px;border:0;border-radius:3px;transition:all .6s}
.subscribe-css-email-button:hover{background:#37b185;}
#subscribe-css p.subscribe-note{margin:16px;text-align:center;color:rgba(255,255,255,.6);font-size:180%;font-weight:400;line-height:normal;}
#subscribe-css p.subscribe-note span {position:relative;overflow:hidden;font-weight:700;transition:all .5s}
#subscribe-css p.subscribe-note span.itatu {font-weight:400;font-style:italic;color:rgba(255,255,255,.6);text-transform:lowercase}
#subscribe-css p.subscribe-note span.itatu:before,#subscribe-css p.subscribe-note span.itatu:after{display:none}
#subscribe-css p.subscribe-note span:before{content:'';position:absolute;bottom:-2px;left:0;width:0;height:3px;margin:10px 0 0;background:rgba(255,255,255,.1);transition:all .5s}
#subscribe-css:hover p.subscribe-note span:before{width:100%;}
Bước 2: Bạn quay trở lại bố cục sau đó thêm tiện ích dán đoạn code sau
123456789<div id='subscribe-css'>
<p class='subscribe-note'><span>SUBSCRIBE</span> <span class='itatu'>TO</span> OUR NEWSLETTER</p>
<div class='subscribe-wrapper'>
<div class='subscribe-form'>
<form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ArlinaDesign' class='subscribe-form' method='post' onsubmit='window.open (&apos;http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=StarTrngBlog&apos;, &apos;popupwindow&apos;, &apos;scrollbars=yes,width=550,height=520&apos;);return true' target='popupwindow'>
<input name='uri' type='hidden' value='Diệp Hồ Hoàng Minh'/><input name='loc' type='hidden' value='en_US'/><input autocomplete='off' class='subscribe-css-email-field' name='email' placeholder='Enter your Email'/><input class='subscribe-css-email-button' title='' type='submit' value='submit'/></form>
</div>
</div>
</div>
Cách thêm khung subscribe cho blogger Reviewed by MIN MIN on 07:00:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.