Code Hiệu Ứng dành cho blog

Để tạo cho Blog một mang phong cách cá nhân hoặc đơn giản chỉ là trang trí blog nhân các dịp đặc biệt như: tết, giáng sinh, sinh nhật blog,... Cách đơn giản nhất là "trang hoàng" thêm các hiệu ứng tuyết rơi, sao rơi, chim bay,.. cho blog của bạn. Dưới đây là các hiệu ứng đẹp, nếu thích hiệu ứng nào thì bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn bên dưới nha. 

1- Đăng nhập vào Blog, 
2- Chọn Bố cục (layout)
3- Chọn Thêm tiện ích > chọn HTML/Javacript rồi dán code tương ứng của mỗi hiệu ứng mà bạn chọn vào và lưu lại là xong.

* Hiệu ứng sao vàng rơi:


Demo

<marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:601px;top:7px;width:auto;height:653px;z-index:1;" scrollamount="2"><span class="falling1"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-LTWnsvKpx14/UejhqKrOoCI/AAAAAAAAAKc/bfelV1W8WlI/s1600/namkna.blogspot.com_star.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:720px;top:64px;width:auto;height:232px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:735px;top:50px;width:auto;height:321px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:608px;top:78px;width:auto;height:125px;z-index:1;" scrollamount="6"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:43px;top:62px;width:auto;height:10px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:539px;top:97px;width:auto;height:426px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:791px;top:45px;width:auto;height:178px;z-index:1;" scrollamount="3"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:278px;top:104px;width:auto;height:701px;z-index:1;" scrollamount="3"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:404px;top:69px;width:auto;height:211px;z-index:1;" scrollamount="2"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:331px;top:2px;width:auto;height:293px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:655px;top:89px;width:auto;height:399px;z-index:1;" scrollamount="7"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:813px;top:11px;width:auto;height:429px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:254px;top:109px;width:auto;height:146px;z-index:1;" scrollamount="7"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:616px;top:20px;width:auto;height:534px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:652px;top:42px;width:auto;height:410px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:707px;top:96px;width:auto;height:39px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:200px;top:76px;width:auto;height:137px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:309px;top:13px;width:auto;height:338px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:622px;top:107px;width:auto;height:676px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:149px;top:76px;width:auto;height:199px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:506px;top:77px;width:auto;height:344px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2xXtnV8eI/AAAAAAAAA3k/a0OD9AistX4/bloggertricksandtoolz.com.gif"/></span></marquee>

* Hiệu ứng sao rơi xuống với nhiều màu chớp tắt:


Demo

<marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:601px;top:7px;width:auto;height:653px;z-index:1;" scrollamount="2"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:720px;top:64px;width:auto;height:232px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:735px;top:50px;width:auto;height:321px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:608px;top:78px;width:auto;height:125px;z-index:1;" scrollamount="6"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:43px;top:62px;width:auto;height:10px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:539px;top:97px;width:auto;height:426px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:791px;top:45px;width:auto;height:178px;z-index:1;" scrollamount="3"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:278px;top:104px;width:auto;height:701px;z-index:1;" scrollamount="3"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:404px;top:69px;width:auto;height:211px;z-index:1;" scrollamount="2"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:331px;top:2px;width:auto;height:293px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:655px;top:89px;width:auto;height:399px;z-index:1;" scrollamount="7"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:813px;top:11px;width:auto;height:429px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:254px;top:109px;width:auto;height:146px;z-index:1;" scrollamount="7"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:616px;top:20px;width:auto;height:534px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:652px;top:42px;width:auto;height:410px;z-index:1;" scrollamount="1"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:707px;top:96px;width:auto;height:39px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:200px;top:76px;width:auto;height:137px;z-index:1;" scrollamount=""><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:309px;top:13px;width:auto;height:338px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:622px;top:107px;width:auto;height:676px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:149px;top:76px;width:auto;height:199px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee><marquee behavior="scroll" direction="down" style="position:absolute;border:0px;padding:0px;margin:0px;left:506px;top:77px;width:auto;height:344px;z-index:1;" scrollamount="5"><span class="falling1"><img src="http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TQ2svOoI7VI/AAAAAAAAA3Y/MSRwlVYPayA/bloggertricksandtoolz.com-ColoredStars.gif"/></span></marquee>

Hiệu ứng lá rơi:


Demo

<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[

 //Configure below to change URL path to the snow image
 var snowsrc="http://1.bp.blogspot.com/_4fVBL4fjrFI/SZW5bHEV-lI/AAAAAAAACOg/LVmh3Ik1EAc/s1600/FallingLeaves.gif"
 // Configure below to change number of snow to render
 var no = 10;
 // Configure whether snow should disappear after x seconds (0=never):
 var hidesnowtime = 0;
 // Configure how much snow should drop down before fading ("windowheight" or "pageheight")
 var snowdistance = "pageheight";

///////////Stop Config//////////////////////////////////

 var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
 var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;

 function iecompattest(){
 return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
 }

 var dx, xp, yp;  // coordinate and position variables
 var am, stx, sty; // amplitude and step variables
 var i, doc_width = 800, doc_height = 600; 
 
 if (ns6up) {
  doc_width = self.innerWidth;
  doc_height = self.innerHeight;
 } else if (ie4up) {
  doc_width = iecompattest().clientWidth;
  doc_height = iecompattest().clientHeight;
 }

 dx = new Array();
 xp = new Array();
 yp = new Array();
 am = new Array();
 stx = new Array();
 sty = new Array();
 snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
 for (i = 0; i < no; ++ i) { 
  dx[i] = 0;            // set coordinate variables
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
  yp[i] = Math.random()*doc_height;
  am[i] = Math.random()*20;     // set amplitude variables
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
  sty[i] = 0.7 + Math.random();   // set step variables
 if (ie4up||ns6up) {
   if (i == 0) {
    document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
   } else {
    document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
   }
  }
 }

 function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
  doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
 doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
  for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
   yp[i] += sty[i];
   if (yp[i] > doc_height-50) {
    xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
    yp[i] = 0;
    stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
    sty[i] = 0.7 + Math.random();
   }
   dx[i] += stx[i];
   document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
   document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px"; 
  }
  snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
 }

 function hidesnow(){
 if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
 for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
 }
 

if (ie4up||ns6up){
  snowIE_NS6();
 if (hidesnowtime>0)
 setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
 }
// ]]>
</script>

Hiệu ứng tuyết rơi:


Demo

<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
/*
https://sites.google.com/site/bloggertricksandtoolz/snowstormeffectbywww.bloggertricksandtoolz.com.js
  DHTML Snowstorm! OO-style Jascript-based Snow effect
  ----------------------------------------------------
  Version 1.4.20091115 (Previous rev: v1.3.20081215)
  Code by Scott Schiller - http://schillmania.com
  ----------------------------------------------------
 
  Initializes after body onload() by default (via addEventHandler() call at bottom.)
  To customize properties, edit below or override configuration after this script
  has run (but before body.onload), eg. snowStorm.snowStick = false;

*/

var snowStorm = null;

function SnowStorm() {

 // --- PROPERTIES ---

 this.flakesMax = 128;      // Limit total amount of snow made (falling + sticking)
 this.flakesMaxActive = 64;   // Limit amount of snow falling at once (less = lower CPU use)
 this.animationInterval = 33;  // Theoretical "miliseconds per frame" measurement. 20 = fast + smooth, but high CPU use. 50 = more conservative, but slower
 this.flakeBottom = null;    // Integer for Y axis snow limit, 0 or null for "full-screen" snow effect
 this.targetElement = null;   // element which snow will be appended to (document body if null/undefined) - can be an element ID string, or a DOM node reference
 this.followMouse = true;    // Snow will change movement with the user's mouse
 this.snowColor = '#fff';    // Don't eat (or use?) yellow snow.
 this.snowCharacter = '&bull;'; // &bull; = bullet, &middot; is square on some systems etc.
 this.snowStick = true;     // Whether or not snow should "stick" at the bottom. When off, will never collect.
 this.useMeltEffect = true;   // When recycling fallen snow (or rarely, when falling), have it "melt" and fade out if browser supports it
 this.useTwinkleEffect = false; // Allow snow to randomly "flicker" in and out of view while falling
 this.usePositionFixed = false; // true = snow not affected by window scroll. may increase CPU load, disabled by default - if enabled, used only where supported

 // --- less-used bits ---

 this.flakeLeftOffset = 0;    // amount to subtract from edges of container
 this.flakeRightOffset = 0;   // amount to subtract from edges of container
 this.flakeWidth = 8;      // max pixel width for snow element
 this.flakeHeight = 8;      // max pixel height for snow element
 this.vMaxX = 5;         // Maximum X velocity range for snow
 this.vMaxY = 4;         // Maximum Y velocity range
 this.zIndex = 0;        // CSS stacking order applied to each snowflake

 // --- End of user section ---

 // jslint global declarations
 /*global window, document, navigator, clearInterval, setInterval */

 var addEvent = (typeof(window.attachEvent)=='undefined'?function(o,evtName,evtHandler) {
 return o.addEventListener(evtName,evtHandler,false);
 }:function(o,evtName,evtHandler) {
 return o.attachEvent('on'+evtName,evtHandler);
 });

 var removeEvent = (typeof(window.attachEvent)=='undefined'?function(o,evtName,evtHandler) {
  return o.removeEventListener(evtName,evtHandler,false);
 }:function(o,evtName,evtHandler) {
 return o.detachEvent('on'+evtName,evtHandler);
 });

 function rnd(n,min) {
  if (isNaN(min)) {
  min = 0;
 }
  return (Math.random()*n)+min;
 }

 function plusMinus(n) {
  return (parseInt(rnd(2),10)==1?n*-1:n);
 }

 var s = this;
 var storm = this;
 this.timers = [];
 this.flakes = [];
 this.disabled = false;
 this.active = false;

 var isIE = navigator.userAgent.match(/msie/i);
 var isIE6 = navigator.userAgent.match(/msie 6/i);
 var isOldIE = (isIE && (isIE6 || navigator.userAgent.match(/msie 5/i)));
 var isWin9X = navigator.appVersion.match(/windows 98/i);
 var isiPhone = navigator.userAgent.match(/iphone/i);
 var isBackCompatIE = (isIE && document.compatMode == 'BackCompat');
 var noFixed = ((isBackCompatIE || isIE6 || isiPhone)?true:false);
 var screenX = null;
 var screenX2 = null;
 var screenY = null;
 var scrollY = null;
 var vRndX = null;
 var vRndY = null;
 var windOffset = 1;
 var windMultiplier = 2;
 var flakeTypes = 6;
 var fixedForEverything = false;
 var opacitySupported = (function(){
  try {
  document.createElement('div').style.opacity = '0.5';
  } catch (e) {
  return false;
  }
  return true;
 })();
 var docFrag = document.createDocumentFragment();
 if (s.flakeLeftOffset === null) {
 s.flakeLeftOffset = 0;
 }
 if (s.flakeRightOffset === null) {
 s.flakeRightOffset = 0;
 }

 this.meltFrameCount = 20;
 this.meltFrames = [];
 for (var i=0; i<this.meltFrameCount; i++) {
 this.meltFrames.push(1-(i/this.meltFrameCount));
 }

 this.randomizeWind = function() {
  vRndX = plusMinus(rnd(s.vMaxX,0.2));
  vRndY = rnd(s.vMaxY,0.2);
  if (this.flakes) {
   for (var i=0; i<this.flakes.length; i++) {
    if (this.flakes[i].active) {
     this.flakes[i].setVelocities();
 }
   }
  }
 };

 this.scrollHandler = function() {
  // "attach" snowflakes to bottom of window if no absolute bottom value was given
  scrollY = (s.flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,10));
  if (isNaN(scrollY)) {
  scrollY = 0; // Netscape 6 scroll fix
 }
  if (!fixedForEverything && !s.flakeBottom && s.flakes) {
   for (var i=s.flakes.length; i--;) {
    if (s.flakes[i].active === 0) {
    s.flakes[i].stick();
 }
   }
  }
 };

 this.resizeHandler = function() {
  if (window.innerWidth || window.innerHeight) {
   screenX = window.innerWidth-(!isIE?16:2)-s.flakeRightOffset;
   screenY = (s.flakeBottom?s.flakeBottom:window.innerHeight);
  } else {
   screenX = (document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0)-s.flakeRightOffset;
   screenY = s.flakeBottom?s.flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);
  }
  screenX2 = parseInt(screenX/2,10);
 };

 this.resizeHandlerAlt = function() {
  screenX = s.targetElement.offsetLeft+s.targetElement.offsetWidth-s.flakeRightOffset;
  screenY = s.flakeBottom?s.flakeBottom:s.targetElement.offsetTop+s.targetElement.offsetHeight;
  screenX2 = parseInt(screenX/2,10);
 };

 this.freeze = function() {
  // pause animation
  if (!s.disabled) {
   s.disabled = 1;
  } else {
   return false;
  }
  for (var i=s.timers.length; i--;) {
   clearInterval(s.timers[i]);
  }
 };

 this.resume = function() {
  if (s.disabled) {
    s.disabled = 0;
  } else {
   return false;
  }
  s.timerInit();
 };

 this.toggleSnow = function() {
  if (!s.flakes.length) {
   // first run
   s.start();
  } else {
   s.active = !s.active;
   if (s.active) {
    s.show();
    s.resume();
   } else {
    s.stop();
    s.freeze();
   }
  }
 };

 this.stop = function() {
  this.freeze();
  for (var i=this.flakes.length; i--;) {
   this.flakes[i].o.style.display = 'none';
  }
  removeEvent(window,'scroll',s.scrollHandler);
  removeEvent(window,'resize',s.resizeHandler);
  if (!isOldIE) {
   removeEvent(window,'blur',s.freeze);
   removeEvent(window,'focus',s.resume);
  }
 };

 this.show = function() {
  for (var i=this.flakes.length; i--;) {
   this.flakes[i].o.style.display = 'block';
  }
 };

 this.SnowFlake = function(parent,type,x,y) {
  var s = this;
  var storm = parent;
  this.type = type;
  this.x = x||parseInt(rnd(screenX-20),10);
  this.y = (!isNaN(y)?y:-rnd(screenY)-12);
  this.vX = null;
  this.vY = null;
  this.vAmpTypes = [1,1.2,1.4,1.6,1.8]; // "amplification" for vX/vY (based on flake size/type)
  this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type];
  this.melting = false;
  this.meltFrameCount = storm.meltFrameCount;
  this.meltFrames = storm.meltFrames;
  this.meltFrame = 0;
  this.twinkleFrame = 0;
  this.active = 1;
  this.fontSize = (10+(this.type/5)*10);
  this.o = document.createElement('div');
  this.o.innerHTML = storm.snowCharacter;
  this.o.style.color = storm.snowColor;
  this.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
  this.o.style.width = storm.flakeWidth+'px';
  this.o.style.height = storm.flakeHeight+'px';
  this.o.style.fontFamily = 'arial,verdana';
  this.o.style.overflow = 'hidden';
  this.o.style.fontWeight = 'normal';
  this.o.style.zIndex = storm.zIndex;
  docFrag.appendChild(this.o);

  this.refresh = function() {
  if (isNaN(s.x) || isNaN(s.y)) {
 // safety check
 return false;
  }
   s.o.style.left = s.x+'px';
   s.o.style.top = s.y+'px';
  };

  this.stick = function() {
   if (noFixed || (storm.targetElement != document.documentElement && storm.targetElement != document.body)) {
    s.o.style.top = (screenY+scrollY-storm.flakeHeight)+'px';
   } else if (storm.flakeBottom) {
   s.o.style.top = storm.flakeBottom+'px';
  } else {
    s.o.style.display = 'none';
   s.o.style.top = 'auto';
    s.o.style.bottom = '0px';
   s.o.style.position = 'fixed';
    s.o.style.display = 'block';
   }
  };

  this.vCheck = function() {
   if (s.vX>=0 && s.vX<0.2) {
    s.vX = 0.2;
   } else if (s.vX<0 && s.vX>-0.2) {
    s.vX = -0.2;
   }
   if (s.vY>=0 && s.vY<0.2) {
    s.vY = 0.2;
   }
  };

  this.move = function() {
   var vX = s.vX*windOffset;
   s.x += vX;
   s.y += (s.vY*s.vAmp);
   if (s.x >= screenX || screenX-s.x < storm.flakeWidth) { // X-axis scroll check
    s.x = 0;
   } else if (vX < 0 && s.x-storm.flakeLeftOffset<0-storm.flakeWidth) {
    s.x = screenX-storm.flakeWidth-1; // flakeWidth;
   }
   s.refresh();
   var yDiff = screenY+scrollY-s.y;
   if (yDiff<storm.flakeHeight) {
    s.active = 0;
   if (storm.snowStick) {
     s.stick();
   } else {
    s.recycle();
   }
   } else {
   if (storm.useMeltEffect && s.active && s.type < 3 && !s.melting && Math.random()>0.998) {
    // ~1/1000 chance of melting mid-air, with each frame
    s.melting = true;
    s.melt();
    // only incrementally melt one frame
    // s.melting = false;
   }
   if (storm.useTwinkleEffect) {
  if (!s.twinkleFrame) {
  if (Math.random()>0.9) {
    s.twinkleFrame = parseInt(Math.random()*20,10);
   }
  } else {
  s.twinkleFrame--;
  s.o.style.visibility = (s.twinkleFrame && s.twinkleFrame%2===0?'hidden':'visible');
  }
   }
   }
  };

  this.animate = function() {
   // main animation loop
   // move, check status, die etc.
   s.move();
  };

  this.setVelocities = function() {
   s.vX = vRndX+rnd(storm.vMaxX*0.12,0.1);
   s.vY = vRndY+rnd(storm.vMaxY*0.12,0.1);
  };

 this.setOpacity = function(o,opacity) {
  if (!opacitySupported) {
 return false;
  }
  o.style.opacity = opacity;
 };

  this.melt = function() {
  if (!storm.useMeltEffect || !s.melting) {
 s.recycle();
  } else {
 if (s.meltFrame < s.meltFrameCount) {
  s.meltFrame++;
  s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]);
  s.o.style.fontSize = s.fontSize-(s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
  s.o.style.lineHeight = storm.flakeHeight+2+(storm.flakeHeight*0.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
 } else {
  s.recycle();
 }
  }
  };

  this.recycle = function() {
   s.o.style.display = 'none';
   s.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
   s.o.style.bottom = 'auto';
   s.setVelocities();
   s.vCheck();
  s.meltFrame = 0;
  s.melting = false;
  s.setOpacity(s.o,1);
  s.o.style.padding = '0px';
  s.o.style.margin = '0px';
  s.o.style.fontSize = s.fontSize+'px';
  s.o.style.lineHeight = (storm.flakeHeight+2)+'px';
  s.o.style.textAlign = 'center';
  s.o.style.verticalAlign = 'baseline';
   s.x = parseInt(rnd(screenX-storm.flakeWidth-20),10);
   s.y = parseInt(rnd(screenY)*-1,10)-storm.flakeHeight;
   s.refresh();
   s.o.style.display = 'block';
   s.active = 1;
  };

  this.recycle(); // set up x/y coords etc.
  this.refresh();

 };

 this.snow = function() {
  var active = 0;
  var used = 0;
  var waiting = 0;
  var flake = null;
  for (var i=s.flakes.length; i--;) {
   if (s.flakes[i].active == 1) {
    s.flakes[i].move();
    active++;
   } else if (s.flakes[i].active === 0) {
    used++;
   } else {
    waiting++;
   }
   if (s.flakes[i].melting) {
   s.flakes[i].melt();
  }
  }
  if (active<s.flakesMaxActive) {
   flake = s.flakes[parseInt(rnd(s.flakes.length),10)];
   if (flake.active === 0) {
    flake.melting = true;
   }
  }
 };

 this.mouseMove = function(e) {
  if (!s.followMouse) {
  return true;
 }
  var x = parseInt(e.clientX,10);
  if (x<screenX2) {
   windOffset = -windMultiplier+(x/screenX2*windMultiplier);
  } else {
   x -= screenX2;
   windOffset = (x/screenX2)*windMultiplier;
  }
 };

 this.createSnow = function(limit,allowInactive) {
  for (var i=0; i<limit; i++) {
   s.flakes[s.flakes.length] = new s.SnowFlake(s,parseInt(rnd(flakeTypes),10));
   if (allowInactive || i>s.flakesMaxActive) {
   s.flakes[s.flakes.length-1].active = -1;
  }
  }
  storm.targetElement.appendChild(docFrag);
 };

 this.timerInit = function() {
  s.timers = (!isWin9X?[setInterval(s.snow,s.animationInterval)]:[setInterval(s.snow,s.animationInterval*3),setInterval(s.snow,s.animationInterval)]);
 };

 this.init = function() {
  s.randomizeWind();
  s.createSnow(s.flakesMax); // create initial batch
  addEvent(window,'resize',s.resizeHandler);
  addEvent(window,'scroll',s.scrollHandler);
  if (!isOldIE) {
   addEvent(window,'blur',s.freeze);
   addEvent(window,'focus',s.resume);
  }
  s.resizeHandler();
  s.scrollHandler();
  if (s.followMouse) {
   addEvent(document,'mousemove',s.mouseMove);
  }
  s.animationInterval = Math.max(20,s.animationInterval);
  s.timerInit();
 };

 var didInit = false;

 this.start = function(bFromOnLoad) {
 if (!didInit) {
  didInit = true;
 } else if (bFromOnLoad) {
  // already loaded and running
  return true;
 }
  if (typeof s.targetElement == 'string') {
  var targetID = s.targetElement;
   s.targetElement = document.getElementById(targetID);
   if (!s.targetElement) {
   throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+targetID+'"');
  }
  }
 if (!s.targetElement) {
  s.targetElement = (!isIE?(document.documentElement?document.documentElement:document.body):document.body);
 }
  if (s.targetElement != document.documentElement && s.targetElement != document.body) {
  s.resizeHandler = s.resizeHandlerAlt; // re-map handler to get element instead of screen dimensions
 }
  s.resizeHandler(); // get bounding box elements
  s.usePositionFixed = (s.usePositionFixed && !noFixed); // whether or not position:fixed is supported
  fixedForEverything = s.usePositionFixed;
  if (screenX && screenY && !s.disabled) {
   s.init();
   s.active = true;
  }
 };

 function doStart() {
  s.start(true);
 }

 if (document.addEventListener) {
  // safari 3.0.4 doesn't do DOMContentLoaded, maybe others - use a fallback to be safe.
  document.addEventListener('DOMContentLoaded',doStart,false);
  window.addEventListener('load',doStart,false);
 } else {
  addEvent(window,'load',doStart);
 }

}

snowStorm = new SnowStorm();
// ]]>
</script>

Hiệu ứng chim bay theo con trỏ chuột:


Demo

<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
var colour="black";
var sparkles=100;

var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var tiny=new Array();
var star=new Array();
var starv=new Array();
var starx=new Array();
var stary=new Array();
var tinyx=new Array();
var tinyy=new Array();
var tinyv=new Array();
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
var i, rats, rlef, rdow;
for (var i=0; i<sparkles; i++) {
var rats=createDiv(3, 3);
rats.style.visibility="hidden";
document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
starv[i]=0;
tinyv[i]=0;
var rats=createDiv(5, 5);
rats.style.backgroundColor="transparent";
rats.style.visibility="hidden";
var rlef=createDiv(1, 5);
var rdow=createDiv(5, 1);
rats.appendChild(rlef);
rats.appendChild(rdow);
rlef.style.top="3px";
rlef.style.left="0px";
rdow.style.top="0px";
rdow.style.left="3px";
document.body.appendChild(star[i]=rats);
}
set_width();
sparkle();
}}
function sparkle() {
var c;
if (x!=ox || y!=oy) {
ox=x;
oy=y;
for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";

star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";
star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
star[c].style.visibility="visible";
starv[c]=50;
break;
}
}
for (c=0; c<sparkles; c++) {
if (starv[c]) update_star(c);
if (tinyv[c]) update_tiny(c);
}
setTimeout("sparkle()", 40);
}
function update_star(i) {
if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
if (starv[i]) {
stary[i]+=1+Math.random()*3;
if (stary[i]<shigh+sdown) {
star[i].style.top=stary[i]+"px";
starx[i]+=(i%5-2)/5;
star[i].style.left=starx[i]+"px";
}
else {
star[i].style.visibility="hidden";
starv[i]=0;
return;
}

}
else {
tinyv[i]=50;
tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
tiny[i].style.width="2px";
tiny[i].style.height="2px";
star[i].style.visibility="hidden";
tiny[i].style.visibility="visible"
}
}
function update_tiny(i) {
if (--tinyv[i]==25) {
tiny[i].style.width="1px";
tiny[i].style.height="1px";
}
if (tinyv[i]) {
tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
if (tinyy[i]<shigh+sdown) {
tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";
tinyx[i]+=(i%5-2)/5;
tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";
}
else {


tiny[i].style.visibility="hidden";
tinyv[i]=0;
return;
}
}
else tiny[i].style.visibility="hidden";
}
document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
set_scroll();
y=(e)?e.pageY:event.y+sdown;
x=(e)?e.pageX:event.x+sleft;
}
function set_scroll() {
if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
sdown=self.pageYOffset;
sleft=self.pageXOffset;
}
else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
sdown=document.body.scrollTop;
sleft=document.body.scrollLeft;
}
else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
sleft=document.documentElement.scrollLeft;
sdown=document.documentElement.scrollTop;
}
else {
sdown=0;
sleft=0;
}
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
if (typeof(self.innerWidth)=="number") {
swide=self.innerWidth;
shigh=self.innerHeight;
}
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
swide=document.documentElement.clientWidth;
shigh=document.documentElement.clientHeight;
}
else if (document.body.clientWidth) {
swide=document.body.clientWidth;
shigh=document.body.clientHeight;
}
}
function createDiv(height, width) {
var div=document.createElement("div");
div.style.position="absolute";
div.style.height=height+"px";
div.style.width=width+"px";
div.style.overflow="hidden";
div.style.backgroundColor=colour;
return (div);
}
// ]]>
</script>

Hiệu ứng bông tuyết rơi:


Demo

<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
//Configure below to change URL path to the snow image
 var snowsrc="http://4.bp.blogspot.com/_4fVBL4fjrFI/SZW47MeQrsI/AAAAAAAACOY/gI-apzr2W0c/s1600/SnowFlake.gif"
 // Configure below to change number of snow to render
 var no = 10;
 // Configure whether snow should disappear after x seconds (0=never):
 var hidesnowtime = 0;
 // Configure how much snow should drop down before fading ("windowheight" or "pageheight")
 var snowdistance = "pageheight";

///////////Stop Config//////////////////////////////////

 var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
 var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;

 function iecompattest(){
 return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
 }

 var dx, xp, yp;  // coordinate and position variables
 var am, stx, sty; // amplitude and step variables
 var i, doc_width = 800, doc_height = 600; 
 
 if (ns6up) {
  doc_width = self.innerWidth;
  doc_height = self.innerHeight;
 } else if (ie4up) {
  doc_width = iecompattest().clientWidth;
  doc_height = iecompattest().clientHeight;
 }

 dx = new Array();
 xp = new Array();
 yp = new Array();
 am = new Array();
 stx = new Array();
 sty = new Array();
 snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
 for (i = 0; i < no; ++ i) { 
  dx[i] = 0;            // set coordinate variables
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
  yp[i] = Math.random()*doc_height;
  am[i] = Math.random()*20;     // set amplitude variables
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
  sty[i] = 0.7 + Math.random();   // set step variables
 if (ie4up||ns6up) {
   if (i == 0) {
    document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
   } else {
    document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
   }
  }
 }

 function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
  doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
 doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
  for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
   yp[i] += sty[i];
   if (yp[i] > doc_height-50) {
    xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
    yp[i] = 0;
    stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
    sty[i] = 0.7 + Math.random();
   }
   dx[i] += stx[i];
   document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
   document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px"; 
  }
  snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
 }

 function hidesnow(){
 if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
 for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
 }
 

if (ie4up||ns6up){
  snowIE_NS6();
 if (hidesnowtime>0)
 setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
 }
// ]]>
</script>
Kết quả hình ảnh cho blog 
Code Hiệu Ứng dành cho blog Reviewed by MIN MIN on 23:31:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.