Marco Recorder

Kết quả hình ảnh cho macro recorder

Tải và cài đặt phần mềm Jitbit Macro Recorder.

  1. Cài đặt Jitbit Macro Recorder phiên bản dùng thử qua file MacroRecorderSetup.exe
  2. Sau khi cài đặt > Run> Jitbit Macro Recorder.
  3. Sử dụng các key kích hoạt dưới đây cung cấp chi tiết kích hoạt cho đăng ký của Macro Recorder Jitbit Pro.
Danh sách Key kích hoạt phần mềm Jitbit Macro Recorder Pro Full
Username : Pirate
Serial : C73epCeOI8Gc+GPy6jxnE+WVzbsGwmDmdXyzlBXBtikKvobSFI69Uf7+
Username : Pir@te
Serial : OdNgZj4mRzC5EjKhZkPrHkHpsw56BtmXsslBqVP/IBcCnQ5N484cVP7+
Username : Pir@teCity
Serial : AIg0E0PVyqHOALZYjzajQNeDCPNp4qGfl38MPOXpsf0HRIHIntitDf7+
Username : PirateCity
Serial : HCJe5GXENzXHgISTgCQ29Os60RYmba4IkB4QUzGzLfG405i/oiaui/7+
Marco Recorder Reviewed by MIN MIN on 20:52:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.