[Share] TUT R.I.P Korea chất 2017

Share TUT R.I.P Korea chất 2017 
TUT 1: Ngôn ngữ hàn nhé !
CLICK VÀO ĐÂY  để lấy link
vào link trên.
B1: chọn: Ai đó đã tạo một tài khoản giả mạo tôi hoặc một người bạn
B2: chọn: Không
B3: chọn: Vâng, tôi là người đang bị mạo danh
B4:
ô đầu tiên: điền tên đầy đủ của victim vào
ô thứ 2: điền email của mình vào
ô thứ 3: Điền tên của victim vào lần nữa
ô thứ 4: check mail ẩn của victim rồi điền vào
(bước này ai chưa biết thì tham khảo bác GG nhé dễ làm lắm)
Link tham khảo : CLICK NGAY
ô thứ 5: copy link victim rồi dán vào
bước 5: FAKE CMND thông tin của victim rồi thêm tệp vào để gửi( chỉ cần
fake tên và ngày sinh của victim
Bước 7: phần ghi chú: '' 이 계정은 저를 가장한다. 가짜 신분증을 사용하면
페이스 북의 보안을 건너 대중은 사기에 사용합니다. 지금은이 계정을 삭제하
도록 요청했습니다. 그룹 페이스 북 감사합니다''
TUT 2:
CLICK VÀO ĐÂY để lấy link
Dòng 1 : Link victim
Dòng 2 : Tên victim
Dòng 3 : Chọn ít hơn 9 năm
Dòng 4 : 아기가 포토샵으로 만든 가짜 신분증을 사용했기 때문에의이 계정을
잠글 수 있습니다. 페이스 북은 사기 부정 행위에 대한 있습니다. 나는이 아
기가 지금 그룹 페이스 북을 고정하는 것이 좋습니다.
vào báo cáo => đây là tài khoản giả mạo => khác => gửi
Dùng tut 1 xong qua tut 2
[Share] TUT R.I.P Korea chất 2017 Reviewed by MIN MIN on 18:30:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.