[Share]Tut dame FAQ 13t

[Share]Tut dame FAQ 13t


Fake CMND trùng info victim riêng năm sinh để 2006
đăng nhập 1 acc FB fake ngô NGỮ UK
xong đăng xuất ra fake ip UK
vào link:  Click vào đây
điền form
ô 1 email acc mình
ô 2 tên FB nó
ô 3 link facebook nó
ô 4 mail nick facebook nó ( ko có check ID rồi @fb .com)
ô 5 thần chú : (  I can assure you that this is all your Facebook account 1 children under 13 years old are using. I think Facebook should delete individual pages, as account holders not old enough to use Facebook.)
The full name of the child: tên victym
The child's real birthday: ngày tháng năm sinh victym fake trong CMND
Please review your account and remove children.
Thank you to the Facebook team.)
ô 6 : CMND nãy mói fake nó
ra case lưu lại link case xong đợi 5-1p sau F5 có 1 thư FB trả về bắt mình báo cáo = link 097 thì nhấp vào báo cáo thần chú luc nãy luôn
xong quay lại case nãy mới lưu link rep thần chú lúc nãy luôn + CMND nãy fake luôn
tắt all hóng die
[Share]Tut dame FAQ 13t Reviewed by MIN MIN on 01:27:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.