[Share] CODE xác nhận bạn bè CODE hủy lời mời đã gửi đi vaf CODE hủy theo dõi người khác

[Share] CODE xác nhận bạn bè và Code hủy lời mời gửi điHủy lời mời kết bạn đã gửi đi

  1. Truy cập vào: CLICK VÀO ĐÂY
  2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hoàn tác'){x[i].click();}};

Xác nhận bạn bè facebook

  1. Truy cập vào: CLICK VÀO ĐÂY
  2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
javascript:for( i = 1;i< document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);

Hủy theo dõi người khác

    Truy cập vào: CLICK VÀO ĐÂY

  1. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  2. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 _5lzl _4jy3 _517h _51sy'); 
for (i = 1;i<inputs.length;i++) {
inputs[i].click();
setTimeout("function(){gamemod=0}", 300);}


[Share] CODE xác nhận bạn bè CODE hủy lời mời đã gửi đi vaf CODE hủy theo dõi người khác Reviewed by MIN MIN on 09:13:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.